RSS

Catalog competente profesionale CNGA 2018

afis gradinită

PROGRAM ANIVERSARE 105 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA COLEGIULUI NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI” PIATRA NEAMȚ – 16-17 NOIEMBRIE 2017 

COMPETITIE SPORTIVA CUPA 105 LA BASCHET FETE ȘI BĂIEȚI

Invitație la Atelierul de Artă Dramatică

Invitație la Atelierul de Creație Literară 

Simpozionul județean „Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecțiilor” – 10.10.2017

 

2E6ABAEA-A9A7-4394-B4DD-69677722C0C3

IMNUL COLEGIULUI NAŢIONAL „GHEORGHE ASACHI”

1912 – 2012 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ASACHI” – UN LICEU CENTENAR

asachi

 

Cultura organizaţională a Colegiului Naţional ”Gheorghe Asachi” are la bază următoarele principii:

 • Promovarea educaţiei centrate pe elev.

 • Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii

 • Încurajarea descentralizării, a puterii decizionale şi a practicilor democratice la nivelul instituţiilor de învăţământ

 • Implicarea comunităţii în viaţa şcolară

 • Transformarea actului educațional într-o experiență autentică de viață, care pregătește pentru viață

MISIUNE – VIZIUNE – VALORI

Misiunea CNGA este de a crea un mediu educațional stimulativ, caracterizat prin profesionalism, echitate, integrare, eficiență, deschidere către nou și progres, un mediu în care fiecare să se simtă valorizat, astfel încât să contribuie atât la dezvoltarea sa personală, la dezvoltarea celorlalți, cât și a organizației în asamblu.

În viziunea noastră, Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” va asigura servicii educaționale profesioniste, inovatoare și echitabile, în strânsă legătură cu nevoile vieții, iar școala va deveni un loc în care tinerii învață să învețe, își formează caracterul și își găsesc vocația, astfel încât să se manifeste ca personalități active și creatoare, atât la nivel individual, cât și social.

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al liceului nostru va fi centrat pe un set de valori care să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor nostri.

Valori promovate în Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”Piatra Neamț:

 • Profesionalismul – a fi cel mai bun în domeniul său de activitate.

 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

 • Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi, a te implica în proiecte de echipă, conștientizându-ți locul și rolul în cadrul acesteia..

 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 • Inovaţie – a fi pro-activ, a identifica situațiile problematice şi a concepe strategii personalizate de abordare şi soluţionare a acestora.

 • Implicare – a asigura realizarea proiectelor prin cointeresarea tuturor membrilor organizaţiei şcolare.

 • Excelenţă – a obține cel mai înalt nivel de eficiență prin profesionalism, responsabilitate și conduită profesională bazată pe standarde morale autentice.

ȚINTE STRATEGICE

A. Dezvoltarea unui sistem eficient al calităților activităților educaționale în școală.

B. Dezvoltarea unui management operativ şi participativ în şcoală, în vederea eficientizării funcţionării instituţiei şi consolidării unei culturi organizaţionale deschise şi stimulative.

C. Formarea unui colectiv didactic dinamic, modern, implicat, profesionist, prin asigurarea participării fiecărui cadru didactic la stagii de formare în funcţie de propriile nevoi.

D. Diversificarea curriculum-ului opţional la nivelul tuturor ariilor curriculare pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, opţiunilor privind cariera şi dinamicii pieţei muncii

E. Implicarea tuturor elevilor în activităţi extracurriculare conforme cu profilul şi potenţialul lor

F. Integrarea dimensiunii europene in toate domeniile structurale şi funcţionale ale activităţii şcolii, în vederea participării la diferite programe şi proiecte europene.

Director web

Check google pagerank for educatieneamt.wordpress.com

Rating for educatieneamt.wordpress.com

Website health for educatieneamt.wordpress.com

Reclame
 
6 comentarii

Scris de pe 13 ianuarie 2010 în Uncategorized