RSS

Comunicat-de­presa-activitate-didactică-sectii-votare-2020­

Read the rest of this entry »

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 23 septembrie 2020 în Uncategorized

 

Programe Guvernul Romaniei

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 15 septembrie 2020 în Uncategorized

 

Organizare semestrul I anul școlar 2020-2021

Grupe_diriginti_grafic rotatie

POZITIONARE SALI DE CLASA SI CIRCUITE

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 11 septembrie 2020 în Uncategorized

 

Începerea anului școlar la Asachi!

Stimați părinți și dragi elevi!
Luni, 14 septembrie, debutează un nou an școlar, un an care ne provoacă să fim mult mai organizați, mai responsabili și mai cooperanți!
Reușita acestui an nu va consta în premii și distincții la olimpiade și concursuri, ci în capacitatea noastră, a tuturor, de a funcționa ca o echipă, astfel încât să putem lucra cât mai mult față în față, în clase!
Relația profesor-elev este esența educației școlare, în aceeași măsură în care prezența părintelui este esențială pentru educația copilului în familie!
Pentru a ne bucura cât mai mult de beneficiile acestei minunate întâlniri formative, am pregătit școala pentru voi și am stabilit o serie de reguli ce privesc atât activitatea directă, în clase, cât și pe cea online.
În legătură cu aceste reguli veți fi instruiți de diriginți, în prima săptămână de școală!
Iată ce trebuie să știți în acest moment:
– clasele IX-XI vor fi împărțite, fiecare, în două grupe egale, ÎN ORDINE ALFABETICĂ!
La clasele cu un număr impar de elevi, prima grupă va fi cea mai numeroasă.
NU acceptăm nicio schimbare între grupe!!!
– grupele vor veni prin rotație la școală, schimbul făcându-se la 2 săptămâni;
– mâine, la ora 17.00, fiecare clasă va primi lista cu alcătuirea celor două grupe și graficul rotației școală-online;
– clasele a XII-a vor participa integral la cursuri, în școală;
– fiecare clasă are o sală fixă și fiecare elev va ocupa același loc în bancă pe durata anului școlar;
– activitatea laboratoarelor și bibliotecii este suspendată;
– LUNI, 14.09.2020, ora 9.00, se va prezenta la școală GRUPA 1.
– MARȚI, 15.09.2020, ora 9.00, se va prezenta la școală GRUPA 2.
Clasele a XII-a vin în ambele zile.
Aceste două zile sunt dedicate prezentării regulamentelor, circuitelor din școală și organizării activității.
În incinta școlii, este OBLIGATORIE purtarea măștii de protecție!
Școala nu asigură măști decât pentru elevii defavorizați social, pe baza unui referat întocmit de diriginte, la solicitarea justificată a părintelui/elevului major.
Accesul părinților și persoanelor străine în curtea și clădirea școlii este INTERZIS, cu excepția persoanelor desemnate să însoțească elevi cu CES, situație în care este nevoie de triajul epidemiologic al acestora și de stabilirea unei zone delimitate în care acestea vor sta pe parcursul cursurilor.
Începând de miercuri, grupa 1 va veni la școală, iar grupa 2 va participa online, pentru 2 săptămâni (incluzând și zilele de instructaj).
Cu siguranță, luna septembrie va fi una de acomodare, de exersare a noului mod de lucru.
Suntem siguri că vom gasi soluții la toate problemele ce vor apărea pe parcurs și vom fi cel puțin la fel de eficienți și eficace ca în anul școlar ce tocmai s-a încheiat!
Prezentarea detaliată a modului de lucru și a regulilor se va realiza în cadrul întâlnirilor de la școală, pentru elevi, iar pentru părinți, informațiile vor fi prezentate și dezbătute pe grupurile de comunicare și în cadrul videoconferințelor!
Internatul și cantina se deschid doar pentru elevii școlii noastre, cu reguli temeinice de funcționare, în actualul context epidemiologic.
În principiu, într-o cameră vor fi cazați elevi din aceeași clasă și grupă de lucru.
Elevii din Rep. Moldova nu vor sta în carantina, dar li se va efectua, la sosire, un triaj epidemiologic mai amănunțit!
Luni, 14.09.2020, la ora 13.00, în sala de sport, va avea loc ședința de instruire a elevilor interni, la care vor fi prezenți TOȚI elevii interni, indiferent din ce grupă de pregătire fac parte!
Sănătate și mult succes tuturor!
Conducerea colegiului

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 10 septembrie 2020 în Uncategorized

 

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ADMIȘI ÎN CLASA a IX-a – an școlar 2020-2021

În vederea asigurării unei bune comunicări, veți transmite diriginților voștri, la adresele de email de mai jos, un mesaj cu următoarele date:
– numele și prenumele vostru, nr. de telefon, adresa de email;
– numele și prenumele unuia dintre părinți sau tutorelui, nr. de telefon al acestuia și adresa lui de email.
Diriginții voștri vor constitui grupuri de whatsapp, pe care veți primi informațiile necesare începerii noului an școlar!
Vă rugăm să transmiteți cât mai repede datele solicitate!
Diriginții claselor a IX-a:
– 9A – pedagogic – prof. Daniela BACIU – dany20baciu@gmail.com
– 9B- pedagogic- prof. Ana Maria VIZITIU – ana.vizitiu@cnga.ro
– 9C- științe ale naturii – prof. Adina APALAGHIEI – adina.apalaghiei@yahoo.com
– 9D- științe sociale- prof. Ioan MANCAȘ – mancasioan69@gmail.com
– 9E- științe sociale- prof. Paul IMBREA- paulimbreadiriginte@yahoo.com

CLASELE a IX-a_2020_2021_CNGA

Informațiile privind modul de desfășurare a activității în noul an școlar vor fi transmise pe site și pe grupurile de comunicare în data de 10 septembrie!
Mult succes tuturor!
Conducerea colegiului

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 6 septembrie 2020 în Uncategorized

 

Programare examene de diferență și a evaluărilor pentru departajare

PROGRAMARE DIFERENTE 2-4 SEPTEMBRIE 2020

 

Candidații care solicită transferul de la același profil au de susținut evaluări de departajare după următoarea programare:

PROGRAMARE EVALUARI DEPARTAJARE 2-4 SEPTEMBRIE 2020

 

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 31 august 2020 în Uncategorized

 

Modificare calendar transferuri

În atenția elevilor care doresc transferul la CNGA:

ANUNT MODIFICARE CALENDAR TRANSFERURI

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 27 august 2020 în Uncategorized

 

În atenția elevilor care doresc transferul la CNGA

PRECIZARI PRIVIND SUSTINEREA EXAMENELOR DE DIFERENTA

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 26 august 2020 în Uncategorized

 

Locuri libere pentru transfer – an școlar 2020-2021

 

FILIERA TEORETICĂ

CLASA  a X-a C – FILOLOGIE – 4 locuri(ultima medie a clasei: 7.94 )

CLASA a X-a E – ȘTIINȚE SOCIALE – 2 locuri(ultima medie a clasei: 7.91)

CLASA a X-a D– ȘTIINȚE ALE NATURII –2 locuri(ultima medie a clasei: 7.50)

 

FILIERA VOCAȚIONALĂ

PROFIL PEDAGOGIC – SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE – DOAR PENTRU ELEVII CE DORESC SĂ SE TRANSFERE DE LA ACEEAȘI SPECIALIZARE DE LA LICEE PEDAGOGICE DIN JUDEȚ SAU DIN ȚARĂ!

CLASA a XI-a A – 3 locuri(ultima medie a clasei: 8.40)

CLASA a XI-a B – 2 locuri(ultima medie a clasei: 8.35)

 

Procedura de transfer poate fi consultată pe site-ul colegiului!

Director,

Prof. dr. Constanța CHELARU

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 25 august 2020 în Uncategorized

 

TRANSFERURI ELEVI, 

pentru anul școlar 2020-2021

Criterii de departajare a elevilor care solicită transfer la CNGA și a procedurii de finalizare a transferului.

– prevederi legale: media anuală cel puțin egală cu a ultimului elev din clasa la care solicită transferul; promovarea examenelor de diferență;

– prevederi ale Regulamentului Intern: media 10 la purtare.

– criterii de departajare: notele la examenele de diferență, la disciplinele corespunzătoare profilului: lb. română, istorie, lb. străină pentru filologie, lb. română, istorie, geografie pentru științe sociale, lb. română, matematică, fizică/chimie pentru științele naturii.

Procedură:

1. Conducerea școlii afișează în data de 25.08.2020, ora 10, lista locurilor libere pentru transfer, cf. legii și aprobării isj, cu specificarea ultimei medii la fiecare specializare;

2. Solicitanții care întrunesc condițiile de medie depun cererea 

(însoțită de adeverința cu media generală și media la purtare) la secretariat, în perioada 25-30 august și primesc tematica pentru examenele de diferență;

3. Pe data de 30 august, la ora 16.00, se afișează pe site-ul liceului programarea elevilor la examenele de diferență;

4. În perioada 3-6 sept. se susțin examenele de diferență;

5. În data de 7 sept., ora 11, ședința CA de validare a rezultatelor și aprobarea/respingerea cererilor; afișarea rezultatelor la ora 13.00, la avizier și pe site.

CONDUCEREA ȘCOLII

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 19 august 2020 în Uncategorized

 

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ADMIȘI ÎN CLASA a IX-a LA COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI”!

Părinții/ tutorii/reprezentanții legali ai elevilor care nu dețin niciun dispozitiv electronic pentru învățare online, de tipul telefoanelor smart, tabletelor, laptopurilor sau computerelor tip desktop, vor trimite la adresa de mail gheorgheasachi@gmail.com, până luni, 10 august, ora 11.00, un mesaj cu următorul conținut:
„Nume și prenume, specializarea la care a fost admis – Nu dispun de niciun dispozitiv electronic pentru învățământul online.”

Acest mesaj implică faptul că vă asumați răspunderea pentru corectitudinea celor declarate!

Vă mulțumim!

Conducerea colegiului

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 8 august 2020 în Uncategorized

 

În atenția angajaților unității cărora le-a încetat contractul de muncă în cursul anului 2020, până la data publicării ordinului anexat!

Până pe data de 27.07.2020 ora 15.00, dacă doresc să primească vouchere de vacanță, sunt așteptați cu dovada achitării impozitului de 145 lei și cu cerere.

ordin-vouchere-2020

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 20 iulie 2020 în Uncategorized

 

ADMITERE 2020

REZULTATE ADMITERE 2020 – SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE

Admitere pedagogic 2020

REZULTATE PROBE DE APTITUDINI 2020

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 12 iunie 2020 în Uncategorized

 

Admitere specializarea învățător-educatoare 2020-2021

În atenția absolvenților clasei a VIII-a care doresc să se înscrie la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare:

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie 2020 la unitatea de învățământ gimnazial, fie direct, fie prin mijloace electronice de comunicare.

Fișa de aptitudini va fi transmisă la Colegiul Național Gheoghe Asachi Piatra Neamț de către unitățile de învățământ gimnazial din care provin elevii.

Condițiile de promovare a probelor de aptitudini sunt:

  • Media claselor V-VIII la disciplinele Limba și literatura română, Educație muzicală, Educație vizuală, Educație fizică și sport mai mare sau egală cu 7;

  • Media generală la purtare a claselor V-VIII 10.

Mai multe informații: https://educatieneamt.wordpress.com/admitere-2019/

 

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 25 mai 2020 în Uncategorized

 

REÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ CNGA 2020

Anunt reinscriere gradinita CNGA_2020

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 18 mai 2020 în Uncategorized

 

Repartizare clase 2019-2020

Repartizare clase 2019-2020

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 2 septembrie 2019 în Uncategorized

 

PROGRAMARE EXAMENE DIFERENȚE SEPTEMBRIE 2019

EXAMENE DE DIFERENTĂ  – SEPTEMBRIE 2019

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 30 august 2019 în Uncategorized

 

Incheieri situații și corigențe 2018-2019

Grafic examene de corigenta 2018-2019

Grafic examene inchiere situatii 2018-2019

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 18 iunie 2019 în Uncategorized

 

PROBA C

Intrarea în sală se face pe baza cărții de identitate.

REPARTIZARE ORAL PROBA C

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 10 iunie 2019 în Uncategorized

 

REPARTIZARE PROBA DE COMPETENȚE DIGITALE

Proba de competențe digitale se desfășoară în zilele de 7, 10, 11 iunie 2019 în 3 săli:

-Laborator de informatică– Corp A, etaj 2;

-Sala 17 – Corp A, etaj 2;

-CDI – Corp B Etaj 1.

Candidații vor fi prezenți la ora 12.30. Intrarea în sală se face pe baza cărții de identitate.

REPARTIZARE CORECTA PROBA D

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 6 iunie 2019 în Uncategorized