RSS

IMNUL COLEGIULUI NAŢIONAL „GHEORGHE ASACHI”

https://www.youtube.com/watch?v=QuZkP2g0Gnw

1912 – 2012 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ASACHI” –

                                                                  UN LICEU CENTENAR

asachi

BUGETUL INSTITUȚIEI – 2016

 

Ordin admitere 2016-2017

Calcul medie admitere 2016-2017

Calendarul admiterii 2016-2017

Pentru profilul pedagogic, specializarea învățători-educatoare:

1.ELIBERAREA ANEXELOR FIȘELOR DE ÎNSCRIERE DE CĂTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ 19-20 MAI 2016

2.ÎNSCRIERE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI: 23-24 MAI 2016 între orele 8,00-16,00;

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • Fișa de înscriere pentru probele de aptitudini emisă de școala unde finalizează clasa a VIII-a

 • Copie legalizată după Certificatul de Naștere

 • Copie simplă după Cartea de Identitate

 • Adeverință medicală în care să se specifice „APT PENTRU EFORT FIZIC”

3.DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:

25 MAI 2016 – Proba de aptitudini motrice;

                         – Proba de aptitudini artistice;

26 MAI 2016 – Proba de aptitudini muzicale;

                         – Interviu;

4.AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI: 30 mai 2016;

Probe de aptitudini profil PEDAGOGIC specializarea ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE

oferta asachi 2016

Cultura organizaţională a Colegiului Naţional ”Gheorghe Asachi” are la bază următoarele principii:

 • Promovarea educaţiei centrate pe elev.

 • Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii

 • Încurajarea descentralizării, a puterii decizionale şi a practicilor democratice la nivelul instituţiilor de învăţământ

 • Implicarea comunităţii în viaţa şcolară

 • Transformarea actului educațional într-o experiență autentică de viață, care pregătește pentru viață

MISIUNE – VIZIUNE – VALORI

Misiunea CNGA este de a crea un mediu educațional stimulativ, caracterizat prin profesionalism, echitate, integrare, eficiență, deschidere către nou și progres, un mediu în care fiecare să se simtă valorizat, astfel încât să contribuie atât la dezvoltarea sa personală, la dezvoltarea celorlalți, cât și a organizației în asamblu.

În viziunea noastră, Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” va asigura servicii educaționale profesioniste, inovatoare și echitabile, în strânsă legătură cu nevoile vieții, iar școala va deveni un loc în care tinerii învață să învețe, își formează caracterul și își găsesc vocația, astfel încât să se manifeste ca personalități active și creatoare, atât la nivel individual, cât și social.

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al liceului nostru va fi centrat pe un set de valori care să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor nostri.

Valori promovate în Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”Piatra Neamț:

 • Profesionalismul – a fi cel mai bun în domeniul său de activitate.

 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

 • Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi, a te implica în proiecte de echipă, conștientizându-ți locul și rolul în cadrul acesteia..

 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 • Inovaţie – a fi pro-activ, a identifica situațiile problematice şi a concepe strategii personalizate de abordare şi soluţionare a acestora.

 • Implicare – a asigura realizarea proiectelor prin cointeresarea tuturor membrilor organizaţiei şcolare.

 • Excelenţă – a obține cel mai înalt nivel de eficiență prin profesionalism, responsabilitate și conduită profesională bazată pe standarde morale autentice.

Director web

Check google pagerank for educatieneamt.wordpress.com

Rating for educatieneamt.wordpress.com

Website health for educatieneamt.wordpress.com

 
6 comentarii

Posted by pe 13 ianuarie 2010 in Uncategorized

 
 
Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.